Home  >   Top page  >   Thai Page  >   Karaoke Top >  fannantichanky

ฝันนั้นที่ฉันคอย fannantichanky ファンナンティチャンクイ
ดาว มยุรี : : Key Eb daw myuri : : key eb ダウ ミュリ : : ケイ エブ
เหนื่อยนัก nuaynak ヌアイナク
เคยคิดอยากพัก วางไมค์ keykityakpak wangmai ケイキトヤクパク ワングマイ
แต่ด้วยหัวใจ tetwoyhuachai テトウォイフアチャイ
รักในอาชีพร้องเพลง raknaiachiprongpleng ラクナイアチプロングプレング
ฉันเคยวาดฝัน chankeywatfan チャンケイワトファン
สักวัน ต้องดังต้องเก่ง sakwan tongdangtongkeng サクワン トングダングトングケング
จะได้ขับขาน บรรเลง chadaikapkan banleng チャダイカプカン バンレング
ร้องเพลง กล่อมโลกคลายเหงา rongpleng klomlokklaygau ロングプレング クロムロククライガウ
ความฝัน ที่ฉันฝันเริ่มเป็นจริง kwamfan tichanfanrampenching クワムファン ティチャンファンラムペンチング
ฉันภูมิใจยิ่ง chanpumichaiying チャンプミチャイイイング
หลายสิ่ง เริ่มก่อเป็นเงา laysing ramkopengau ライシング ラムコペングアウ
ได้อัดแผ่นเสียง daioadpensiang ダイオアドペンシアング
ยังไม่ดังเปรี้ยง เป็นดาว yangmaidangpriang pendaw ヤングマイダングプリアング ペンダウ
เส้นทาง ของลูกทุ่งสาว sentang kongluktungsaw センタング コングルクツングサウ
ใช่เอา กุหลาบโรยไว้ chaiau kulaproywai チャイアウ クラプロイワイ
ปัญหา เริ่มมีเข้ามาหลายด้าน panha rammikaumalaydan パンハ ラムミカウマライダン
ทั้งเรื่องการงาน tangruangkangan タングルアングカングアン
ไหนเรื่องทางบ้าน อ่อนใจ nairuangtangban oonchai ナイルアングタングバン オオンチャイ
เหนื่อยหน่ายท้อแท้ nuaynaytote ヌアイナイトテ
ไม่รู้จะแก้อย่างไร mairuchakeyangrai マイルチャケヤングライ
แฟนเพลง เมตตาได้ไหม fenpleng mettadaimai フエンプレング メトタダイマイ
ช่วยให้ฉันดัง สักครา chowyhaichandang sakkra チョウイハイチャンダング サククラ
กราบแฟน krapfen クラプフエン
มิตรเพลงทั่วแดน แคว้นไทย mitrplengtuaden kewntai ミトロプレングツアデン ケウンタイ
ห่อเหี่ยวหัวใจ hohiawhuachai ホヒアウフアチャイ
ซ้ำกายอ่อนเพลีย หนักหนา samkayoonplia nakna サムカヨオンプリア ナクナ
อยู่หน้าเวที yunaweti ユナウエティ
ฉันมีความสุขอุรา chanmikwamsukura チャンミクワムスクラ
แต่หลังเวที น้ำตา telangweti namta テラングウエティ ナムタ
หลั่งมาจนรับไม่ไหว langmatnrapmaiwai ラングマトンラプマイワイ
ชีวิต chiwit チウイト
นักร้องลูกทุ่ง สุดเหงา nakrongluktung sutgau ナクロングルクツング ストガウ
ฉากหน้าแพรวพราว chaknaprewpraw チャクナプレウプラウ
เป็นดาว เมื่อมือถือไมค์ pendaw muamutumai ペンダウ ムアムツマイ
รอยยิ้มหวานหวาน ryyimwanwan ロイイイムワンワン
ที่โปรยให้ท่าน รู้ไหม tiproyhaitan rumai ティプロイハイタン ルマイ
ครั้นจบ บทเพลงเมื่อไร kranchop botplengmuarai クランチョプ ボトプレングムアライ

Back