Home  >   Top page  >   Thai Page  >   Karaoke Top >  konpiangkondiaw

คนเพียงคนเดียว konpiangkondiaw コンピアングコンディアウ
นัท มีเรีย : : Key Am nat miria : : key am ナト ミリア : : ケイ アム
ไม่ต้องการเหลือ maitongkanlua マイトングカンルア
ความทรงจำ ในใจที่ร้าวราน kwamsngcham naichaitirawran クワムスングチャム ナイチャイティラウラン
จะไม่ขอจำวันวาน ที่โหดร้าย chamaikochamwanwan tihotray チャマイコチャムワンワン ティホトライ
ไม่ต้องการเห็น แม้ดวงดาว maitongkanhen metwongdaw マイトングカンヘン メトウォングダウ
ที่อยู่บนฟ้าไกล tiyubonfaklai ティユボンファクライ
ไม่ต้องการ มองอะไร ที่เหมือนเดิม maitongkan mongarai timuandam マイトングカン モングアライ ティムアンダム
ไม่ต้องการพบ แม้ผู้คน maitongkanpop mepukn マイトングカンポプ メプクン
ไม่ต้องการ คนเห็นใจ maitongkan konhenchai マイトングカン コンヘンチャイ
เพราะว่ายัง ทำใจไม่ได้ prowayang tamchaimaidai プロワヤング タムチャイマイダイ
จากวันนั้น chakwannan チャクワンナン
ไม่ต้องการ รื้อฟื้นเรื่องใด maitongkan rufunruangdai マイトングカン ルフウンルアングダイ
ที่มันคอย แทงใจกัน timanky tengchaikan ティマンクイ テングチャイカン
ไม่ต้องการ เจอใครใคร ทั้งนั้น maitongkan chaakraikrai tangnan マイトングカン チャアクライクライ タングナン
อยากอยู่ อยู่อย่างนี้ ฮืม yakyu yuyangni hum ヤキュ ユヤングニ フム
คนเพียงคนเดียว ที่มาทิ้งกันไปไกล konpiangkondiaw timatingkanpaiklai コンピアングコンディアウ ティマティングカンパイクライ
เขาทำลาย ความดีงาม kautamlay kwamdigam カウタムライ クワムディガム
จากใจของฉันไป chakchaikongchanpai チャクチャイコングチャンパイ
คนเพียงคนเดียว konpiangkondiaw コンピアングコンディアウ
ที่มารัก เพื่อทำลาย timarak puatamlay ティマラク プアタムライ
เหลือแค่เพียง ความตรอมใจ luakepiang kwamtromchai ルアケピアング クワムトロムチャイ
อยู่ไปก็คล้ายคน ไร้วิญญาณ yupaikoklaykon raiwinyan ユパイコクライコン ライウイニャン
สิ่งที่คอยย้ำ ความทรงจำ singtikyyam kwamsngcham シングティクイヤム クワムスングチャム
มันทำให้ช้ำใจ mantamhaichamchai マンタムハイチャムチャイ
ยิ่งได้เห็น มากเท่าไร yingdaihen maktaurai イイングダイヘン マクタウライ
ยิ่งปวดร้าว yingpowdraw イイングポウドラウ
ไม่ต้องการเห็น ภาพเดิมเดิม maitongkanhen papdamdam マイトングカンヘン パプダムダム
ที่เคยเป็นของเรา tikeypenkongrau ティケイペンコングラウ
ไม่ต้องการ จำเรื่องราว maitongkan chamruangraw マイトングカン チャムルアングラウ
ที่แล้วมา tilewma ティレウマ
ไม่ต้องการพบ แม้ผู้คน maitongkanpop mepukn マイトングカンポプ メプクン
ไม่ต้องการ คนเห็นใจ maitongkan konhenchai マイトングカン コンヘンチャイ
เพราะว่ายัง ทำใจไม่ได้ prowayang tamchaimaidai プロワヤング タムチャイマイダイ
จากวันนั้น chakwannan チャクワンナン
ไม่ต้องการ รื้อฟื้นเรื่องใด maitongkan rufunruangdai マイトングカン ルフウンルアングダイ
ที่มันคอย แทงใจกัน timanky tengchaikan ティマンクイ テングチャイカン
ไม่ต้องการ เจอใครใคร ทั้งนั้น maitongkan chaakraikrai tangnan マイトングカン チャアクライクライ タングナン
อยากอยู่ อยู่อย่างนี้ ฮืม yakyu yuyangni hum ヤキュ ユヤングニ フム
คนเพียงคนเดียว ที่มาทิ้งกันไปไกล konpiangkondiaw timatingkanpaiklai コンピアングコンディアウ ティマティングカンパイクライ
เขาทำลาย ความดีงาม kautamlay kwamdigam カウタムライ クワムディガム
จากใจของฉันไป chakchaikongchanpai チャクチャイコングチャンパイ
คนเพียงคนเดียว konpiangkondiaw コンピアングコンディアウ
ที่มารัก เพื่อทำลาย timarak puatamlay ティマラク プアタムライ
เหลือแค่เพียง ความตรอมใจ luakepiang kwamtromchai ルアケピアング クワムトロムチャイ
อย่างคนตายทั้งเป็น yangkontaytangpen ヤングコンタイタングペン
คนเพียงคนเดียว ที่มาทิ้งกันไปไกล konpiangkondiaw timatingkanpaiklai コンピアングコンディアウ ティマティングカンパイクライ
เขาทำลาย ความดีงาม kautamlay kwamdigam カウタムライ クワムディガム
จากใจของฉันไป chakchaikongchanpai チャクチャイコングチャンパイ
คนเพียงคนเดียว konpiangkondiaw コンピアングコンディアウ
ที่มารัก เพื่อทำลาย timarak puatamlay ティマラク プアタムライ
เหลือแค่เพียง ความตรอมใจ luakepiang kwamtromchai ルアケピアング クワムトロムチャイ

Back