Home  >   Top page  >   Thai Page  >   Karaoke Top >  kulapdeng

กุหลาบแดง kulapdeng クラプデング
ไก่ พรรณนิภา : : Key Gm kai pannnipa : : key gm カイ パンンニパ : : ケイ グム
โอ้กุหลาบแดง เป็นสื่อแห่งความรักเรา ookulapdeng pensugekwamrakrau オオクラプデング ペンスゲクワムラクラウ
กลิ่นสียวนเย้า เร้าใจให้รักรัญจวน klinsiywonyau rauchaihairakranchown クリンシイウォニャウ ラウチャイハイラクランチョウン
หนามกุหลาบคม เผลอใจชมเจ้าเย้ายวน namkulapkom plaachaichomchauyauyown ナムクラプコム プラアチャイチョムチャウヤウヨウン
ถูกคมหนามร้องครางครวญ หัวใจสลาย tukkomnamrongkrangkonwon huachaislay ツクコムナムロングクラングコンウォン フアチャイスライ
วันคืนล่วงเลย เห็นกุหลาบกลีบกระจาย wankunlowangley henkulapklipkrachay ワンクンロワングレイ ヘンクラプクリプクラチャイ
ใจหายเสียดาย สิ้นสุดกันแล้วหรือเรา chaihaysiaday sinsutkanlewrurau チャイハイシアダイ シンストカンレウルラウ
อ้อนวอนเท่าไร เธอก็ไม่กลับหวนคืน oonwontaurai taakomaiklaphuankun オオンウォンタウライ タアコマイクラプフアンクン
ผิดที่ฉัน หรือว่าเธอ เป็นอื่นไปแล้ว pittichan ruwataa penounpailew ピトティチャン ルワタア ペノウンパイレウ
ปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ plukkulapdengwaipuataa プルククラプデングワイプアタア
เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอก kaupankaurykausipkaudok カウパンカウロイカウシプカウドク
บ่งบอกความจริงที่ยิ่งใหญ่ bongbokkwamchingtiyingyai ボングボククワムチングティイイングヤイ
บ่งบอกว่าใจฉันยังคงมั่น bongbokwachaichanyangkongman ボングボクワチャイチャンヤングコングマン
พันปีหมื่นวันไม่เคยหน่าย panpimunwanmaikeynay パンピムンワンマイケイナイ
ฟ้าดินสลายหัวใจมั่นรักเธอ fadinslayhuachaimanraktaa ファディンスライフアチャイマンラクタア
วันคืนล่วงเลย เห็นกุหลาบกลีบกระจาย wankunlowangley henkulapklipkrachay ワンクンロワングレイ ヘンクラプクリプクラチャイ
ใจหายเสียดาย สิ้นสุดกันแล้วหรือเรา chaihaysiaday sinsutkanlewrurau チャイハイシアダイ シンストカンレウルラウ
อ้อนวอนเท่าไร เธอก็ไม่กลับหวนคืน oonwontaurai taakomaiklaphuankun オオンウォンタウライ タアコマイクラプフアンクン
ผิดที่ฉัน หรือว่าเธอ เป็นอื่นไปแล้ว pittichan ruwataa penounpailew ピトティチャン ルワタア ペノウンパイレウ
ปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ plukkulapdengwaipuataa プルククラプデングワイプアタア
เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอก kaupankaurykausipkaudok カウパンカウロイカウシプカウドク
บ่งบอกความจริงที่ยิ่งใหญ่ bongbokkwamchingtiyingyai ボングボククワムチングティイイングヤイ
บ่งบอกว่าใจฉันยังคงมั่น bongbokwachaichanyangkongman ボングボクワチャイチャンヤングコングマン
พันปีหมื่นวันไม่เคยหน่าย panpimunwanmaikeynay パンピムンワンマイケイナイ
ฟ้าดินสลายหัวใจมั่นรักเธอ fadinslayhuachaimanraktaa ファディンスライフアチャイマンラクタア
ปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ plukkulapdengwaipuataa プルククラプデングワイプアタア
เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอก kaupankaurykausipkaudok カウパンカウロイカウシプカウドク
บ่งบอกความจริงที่ยิ่งใหญ่ bongbokkwamchingtiyingyai ボングボククワムチングティイイングヤイ
บ่งบอกว่าใจฉันยังคงมั่น bongbokwachaichanyangkongman ボングボクワチャイチャンヤングコングマン
พันปีหมื่นวันไม่เคยหน่าย panpimunwanmaikeynay パンピムンワンマイケイナイ
ฟ้าดินสลายหัวใจมั่นรักเธอ fadinslayhuachaimanraktaa ファディンスライフアチャイマンラクタア
โอ้กุหลาบแดง เป็นสื่อแห่งความรักเรา ookulapdeng pensugekwamrakrau オオクラプデング ペンスゲクワムラクラウ
กลิ่นสียวนเย้า เร้าใจให้รักรัญจวน klinsiywonyau rauchaihairakranchown クリンシイウォニャウ ラウチャイハイラクランチョウン
หนามกุหลาบคม เผลอใจชมเจ้าเย้ายวน namkulapkom plaachaichomchauyauyown ナムクラプコム プラアチャイチョムチャウヤウヨウン

Back