Home  >   Top page  >   Thai Page  >   Karaoke Top >  kunlamyai

試聴

คุณลำใย kunlamyai クンラムヤイ
ลูกนก สุภาพร luknok supapr ルクノク スパプロ
ยังจำไม่เคยลืมเลือน yangchammaikeylumluan ヤングチャムマイケイルムルアン
คอยเตือนตัวเองเอาไว้ koituantuaengauwai コイツアンツアエングアウワイ
ที่เธอเรียกฉันลำใย titaariakchanlamyai ティタアリアクチャンラミャイ
ฉันเก็บเอาไว้ในใจเรื่อยมา chankepauwainaichairuayma チャンケパウワイナイチャイルアイマ
.ชื่อดีก็มีถมไป .chudikomitmpai .チュディコミトムパイ
มาเรียกลำใยทำไมเล่าหนา mariaklamyaitammailauna マリアクラミャイタムマイラウナ
หรือ เห็น ฉัน ru hen chan ル ヘン チャン
เป็นคนบ้านนอกคอกนา penkonbannokkokna ペンコンバンノクコクナ
ไม่รักฉันก็ไม่ว่า mairakchankomaiwa マイラクチャンコマイワ
แต่อย่ามาเรียกคุณลำใย teyamariakkunlamyai テヤマリアククンラムヤイ
.... .... ....
.ถาม จริง ๆ .tam ching .タム チング チング
เธอมองฉันมีอะไร taamongchanmiarai タアモングチャンミアライ
มองที่ใจหรือว่ามองที่หน้าตา mongtichairuwamongtinata モングティチャイルワモングティナタ
ฉันอยากรู้ วันไหนฉันสวยขึ้นมา chanyakru wannaichanswoykunma チャンヤクル ワンナイチャンスウォイクンマ
เธอ นั้นหนา taa nanna タア ナンナ
จะเรียกฉันว่าอะไร chariakchanwaarai チャリアクチャンワアライ
.... .... ....
.น้องกิฟท์เชอร์รี่น้องวาย .nongkifchaarinongway .ノングキフチャアリノングワイ
มีตั้งมากหลาย ไม่ยอมเรียกกัน mitangmaklay maiomriakkan ミタングマクライ マイオムリアクカン
หรือเรียกว่าน้องแอนน้องอัน ruriakwanongeonnogoan ルリアクワノングエオンノゴアン
น้องโบว์น้องฮันน้องฝันก็ยังดี nongbononghannongfankoyangdi ノングボノングハンノングファンコヤングディ
น้องเมล์ชื่อเท่ห์จะตาย nongmechutechatay ノングメチュテチャタイ
ก็แล้วทำไมไม่เรียกกันล่ะนี้ kolewtammaimairiakkanlani コレウタムマイマイリアクカンラニ
น้องแพร์น้องพิมน้องเฟิร์น nongpenongpimnongfan ノングペノングピムノングファン
เป็นหยังบ่เอิ้นกันละคุณพี่ penyangbeinkanlakunpi ペニャングベインカンラクンピ
.... .... ....
.เธอ หรือ จะมี .taa ru chami .タア ル チャミ
แฟนที่หุ่นดีอย่างฉัน fentihundiyangchan フエンティフンディヤングチャン
ทรวด ทรง นี้ swot sng ni スウォト スング ニ
ลูกครึ่งแบบมะริกัน lukkrungbepmarikan ルククルングベプマリカン
เปลี่ยนสไตล์ทุกวัน plianstaitukwan プリアンスタイツクワン
นำแฟชั่น ที่ทันสมัย namfechan titansmay ナムフエチャン ティタンスマイ
.... .... ....
.จมูกดูสันเป็นคม .chmukdusanpenkom .チュムクドゥサンペンコム
เส้นผมยังทำไฮไลต์ senpomyangtamqhlai センポミャングタムqフライ
กระเป๋าก็ค๊อกโคไดร์ krapaukokokkodai クラパウココクコダイ
กางเกงก็ยีนส์ลีวายส์ kangkengkoyinliway カングケングコイインリワイ
จะเรียกลำใย คิดดูให้ดี chariaklamyai kitduhaidi チャリアクラミャイ キトドゥハイディ
คิดๆดูให้ดี คิดๆดูให้ดี kit duhaidi kit duhaidi キト ドゥハイディ キト ドゥハイディ
....ดนตรี.. ....dontri.. ....ドントリ..
ถาม จริง ๆ tam ching タム チング
เธอมองฉันมีอะไร taamongchanmiarai タアモングチャンミアライ
มองที่ใจหรือว่ามองที่หน้าตา mongtichairuwamongtinata モングティチャイルワモングティナタ
ฉันอยากรู้ วันไหนฉันสวยขึ้นมา chanyakru wannaichanswoykunma チャンヤクル ワンナイチャンスウォイクンマ
เธอ นั้นหนา taa nanna タア ナンナ
จะเรียกฉันว่าอะไร chariakchanwaarai チャリアクチャンワアライ
.... .... ....
.น้องกิฟท์เชอร์รี่น้องวาย .nongkifchaarinongway .ノングキフチャアリノングワイ
มีตั้งมากหลาย ไม่ยอมเรียกกัน mitangmaklay maiomriakkan ミタングマクライ マイオムリアクカン
หรือเรียกว่าน้องแอนน้องอัน ruriakwanongeonnogoan ルリアクワノングエオンノゴアン
น้องโบว์น้องฮันน้องฝันก็ยังดี nongbononghannongfankoyangdi ノングボノングハンノングファンコヤングディ
น้องเมล์ชื่อเท่ห์จะตาย nongmechutechatay ノングメチュテチャタイ
ก็แล้วทำไมไม่เรียกกันล่ะนี้ kolewtammaimairiakkanlani コレウタムマイマイリアクカンラニ
น้องแพร์น้องพิมน้องเฟิร์น nongpenongpimnongfan ノングペノングピムノングファン
เป็นหยังบ่เอิ้นกันละคุณพี่ penyangbeinkanlakunpi ペニャングベインカンラクンピ
.... .... ....
.เธอ หรือ จะมี .taa ru chami .タア ル チャミ
แฟนที่หุ่นดีอย่างฉัน fentihundiyangchan フエンティフンディヤングチャン
ทรวด ทรง นี้ swot sng ni スウォト スング ニ
ลูกครึ่งแบบมะริกัน lukkrungbepmarikan ルククルングベプマリカン
เปลี่ยนสไตล์ทุกวัน plianstaitukwan プリアンスタイツクワン
นำแฟชั่น ที่ทันสมัย namfechan titansmay ナムフエチャン ティタンスマイ
.... .... ....
.จมูกดูสันเป็นคม .chmukdusanpenkom .チュムクドゥサンペンコム
เส้นผมยังทำไฮไลต์ senpomyangtamqhlai センポミャングタムqフライ
กระเป๋าก็ค๊อกโคไดร์ krapaukokokkodai クラパウココクコダイ
กางเกงก็ยีนส์ลีวายส์ kangkengkoyinliway カングケングコイインリワイ
จะเรียกลำใย คิดดูให้ดี chariaklamyai kitduhaidi チャリアクラミャイ キトドゥハイディ

Back