Home  >   Top page  >   Thai Page  >   Karaoke Top >  maitongklua

ไม่ต้องกลัว maitongklua マイトングクルア
มิคกี้ mikki ミッキ
อยากจะมีใครสักคนจะเป็นไร yakchamikraisakkonchapenrai ヤクチャミクライサクコンチャペンライ
ไม่ต้องกลัวใครที่ไหนจะมอง maitongkluakraitinaichamong マイトングクルアクライティナイチャモング
อยากจะมีใครสักคนเป็นคู่ครอง yakchamikraisakkonpenkukrong ヤクチャミクライサクコンペンククロング
ต้องทุ่มเทเพื่อให้ได้เธอมา tongtumtepuahaidaitaama トングツムテプアハイダイタアマ
สื่ออะไรมีก็ส่งไปตรงตัว suooaraimikosongpaitonngtua スオオアライミコソングパイトンングツア
ไม่ต้องกลัวใครเขาจะว่า maitongkluakraikauchawa マイトングクルアクライカウチャワ
จะกลัวไปทำไมว่าใครจะนินทา chakluapaitammaiwakraichaninta チャクルアパイタムマイワクライチャンインタ
ถ้าเราจริงใจกับเธอ tarauchingchaikaptaa タラウチングチャイカプタア
ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องไปกลัว maitongklua maitongpaiklua マイトングクルア マイトングパイクルア
จะรู้ก็รู้ไป อยากจะเห็นก็เห็นไป charukorupai yakchahenkohenpai チャルコルパイ ヤクチャヘンコヘンパイ
ใครจะนินทาก็แล้วไป ไม่ต้องไปสนใคร kraichanintakolewpai maitongpaisonkrai クライチャンインタコレウパイ マイトングパイソンクライ
ถ้าจะรักก็รักไป ให้สุด tacharakkorakpai haisut タチャラクコラクパイ ハイスト
สุดขั้วของหัวใจ sutkuakonghuachai ストクアコングフアチャイ
ทุ่มกันไปเลยให้เธอได้รับรู้ tumkanpaileyhaitaadairapru ツムカンパイレイハイタアダイラプル
แค่นั่งดูมันจะได้อะไร kenangdumanchadaiarai ケナングドゥマンチャダイアライ
ให้มันไปเลยให้เธอไปทั้งใจ haimanpaileyhaitaapaitangchai ハイマンパイレイハイタアパイタングチャイ
ไม่ต้องเกร็งจะไปกลัวอะไร maitongkrengchapaikluaarai マイトングクレングチャパイクルアアライ
บอกกันไปเลยได้ยินกันดังดัง bokkanpaileydaiinkandangdang ボクカンパイレイダイインカンダングダング
ว่ารักจริงจังและยิ่งใหญ่ warakchingchangleyingyai ワラクチングチャングレイイングヤイ
บอกเธอไปเลยจะมัวไปกลัวใคร boktaapaileychamuapaikluakrai ボクタアパイレイチャムアパイクルアクライ
ว่าเราจริงใจเสมอ warauchingchaisemo ワラウチングチャイセモ
ไม่ต้องกลัว ไม่ต้องไปกลัว maitongklua maitongpaiklua マイトングクルア マイトングパイクルア
จะรู้ก็รู้ไป อยากจะเห็นก็เห็นไป charukorupai yakchahenkohenpai チャルコルパイ ヤクチャヘンコヘンパイ
ใครจะนินทาก็แล้วไป ไม่ต้องไปสนใคร kraichanintakolewpai maitongpaisonkrai クライチャンインタコレウパイ マイトングパイソンクライ
ถ้าจะรักก็รักไป ให้สุด tacharakkorakpai haisut タチャラクコラクパイ ハイスト
สุดขั้วของหัวใจ sutkuakonghuachai ストクアコングフアチャイ
ไม่เห็นต้องกลัวว่าจะมีใครจะมา maihentongkluawachamikraichama マイヘントングクルアワチャミクライチャマ
คอยพูดจาว่าเรา kyputchawarau クイプトチャワラウ
ถ้ารักกันจริงมีเท่าไรทุ่มเข้าไป tarakkanchingmitauraitumkaupai タラクカンチングミタウライツムカウパイ
ไม่ต้องกลัวใครแล้ว maitongkluakrailew マイトングクルアクライレウ
จะรู้ก็รู้ไป charukorupai チャルコルパイ
จะรู้ก็รู้ไป charukorupai チャルコルパイ
อยากจะเห็นก็เห็นไป yakchahenkohenpai ヤクチャヘンコヘンパイ
จะเห็นก็เห็นไป chahenkohenpai チャヘンコヘンパイ
ใครจะนินทาก็แล้วไป kraichanintakolewpai クライチャンインタコレウパイ
ช่างเขาปล่อยเขาไป changkauponykaupai チャングカウポンイカウパイ
ไม่ต้องไปสนใคร ไม่ต้องไปสนใคร maitongpaisonkrai maitongpaisonkrai マイトングパイソンクライ マイトングパイソンクライ
ถ้าจะรักก็รักไป ให้สุด tacharakkorakpai haisut タチャラクコラクパイ ハイスト
สุดขั้วของหัวใจ sutkuakonghuachai ストクアコングフアチャイ
จะรู้ก็รู้ไป charukorupai チャルコルパイ
จะรู้ก็รู้ไป charukorupai チャルコルパイ
อยากจะเห็นก็เห็นไป yakchahenkohenpai ヤクチャヘンコヘンパイ
จะเห็นก็เห็นไป chahenkohenpai チャヘンコヘンパイ
ใครจะนินทาก็แล้วไป kraichanintakolewpai クライチャンインタコレウパイ
ช่างเขาปล่อยเขาไป changkauponykaupai チャングカウポンイカウパイ
ไม่ต้องไปสนใคร ไม่ต้องไปสนใคร maitongpaisonkrai maitongpaisonkrai マイトングパイソンクライ マイトングパイソンクライ
ถ้าจะรักก็รักไป ให้สุด tacharakkorakpai haisut タチャラクコラクパイ ハイスト

Back