Home  >   Top page  >   Thai Page  >   Karaoke Top >  mikongdimafak

มีของดีมาฝาก mikongdimafak ミコングディマファク
ดาว มยุรี : : Key C daw myuri : : key c ダウ ミュリ : : ケイ チュ
ฉันมีของดีมาบอก chanmikongdimabok チャンミコングディマボク
ไม่บอกก็ขายไม่ได้ maibokkokaymaidai マイボクコカイマイダイ
ของดีที่น่าเสียดาย kongditinasiaday コングディティナシアダイ
ซื้อได้ฉันขายไม่แพง sudaichankaymaipeng スダイチャンカイマイペング
ของดีไม่มีใครรู้ kongdimaimikrairu コングディマイミクライル
ไม่อยู่ในที่แจ้งๆ maiyunaiticheng マイユナイティチェング
บางอย่างเขาวางตามแผง bangyangkauwangtampeng バングヤングカウワングタムペング
บางแห่งตามแผงไม่วาง banggetampengmaiwang バングゲタムペングマイワング
ฉันมีของดีมาบอก chanmikongdimabok チャンミコングディマボク
ไม่หลอกจะบอกจะอ้าง mailokchabokchaang マイロクチャボクチャアング
ของดีอยู่เป็นที่เป็นทาง kongdiyupentipentang コングディユペンティペンタング
ของห้างต้องวางท้าทาย konghangtongwangtatay コングハングトングワングタタイ
ชัวร์ๆอย่ามัวท้อแท้ chua yamuatote チュア ヤムアトテ
เดี๋ยวแก่จะแพ้ง่ายๆ diawkechapegay ディアウケチャペガイ
หนุ่มหล่อก็มีมากหลาย numlokomimaklay ヌムロコミマクライ
พ่อหม้ายดูซิยังมอง pomaydusiyangmong ポマイドゥシヤングモング
ช้าอยู่ทำไม มาไวๆจะให้แตะต้อง chayutammai mawai chahaitetong チャユタムマイ マワイ チャハイテトング
นี่แหละทุเรียนหมอนทอง nileturianmontong ニレツリアンモントング
รับรองทั้งหวานทั้งมัน raprongtangwantangman ラプロングタングワンタングマン
เม็ดตายลูกใหญ่พอดู mettaylukyaipodu メトタイルキャイポドゥ
แต่ละพูเนื้อเป็นปั้นๆ tlepunuapenpan トレプヌアペンパン
เจ้าของรับรองประกัน chaukongraprongprakan チャウコングラプロングプラカン
ไม่หวานมันจะบอกทำไม maiwanmanchaboktammai マイワンマンチャボクタムマイ
ฉันมีของดีจะบอก chanmikongdichabok チャンミコングディチャボク
ภายนอกจับได้คลำได้ paynokchapdaiklamdai パイノクチャプダイクラムダイ
ใครอยากจะกินเนื้อใน kraiyakchakinnuanai クライヤクチャキンヌアナイ
ต้องให้ราคายุติธรรม tonghairakayutitanm トングハイラカユティタンム
มาหมั้นสักล้านสองล้าน mamansaklansonglan ママンサクランソングラン
ซื้อบ้านสิบล้านอย่างต่ำ subansiplanyangtam スバンシプラニャングタム
ของดีไม่มีรอยช้ำ kongdimaiminycham コングディマイミンイチャム
ใครอยากมัดจำก็เชิญมาจอง kraiyakmatchamkochanmachong クライヤクマトチャムコチャンマチョング
อยากมัดจำก็เชิญมาจอง yakmatchamkochanmachong ヤクマトチャムコチャンマチョング
ฉันมีของดีมาบอก chanmikongdimabok チャンミコングディマボク
ไม่บอกก็ขายไม่ได้ maibokkokaymaidai マイボクコカイマイダイ
ของดีที่น่าเสียดาย kongditinasiaday コングディティナシアダイ
ซื้อได้ฉันขายไม่แพง sudaichankaymaipeng スダイチャンカイマイペング
ของดีไม่มีใครรู้ kongdimaimikrairu コングディマイミクライル
ไม่อยู่ในที่แจ้งๆ maiyunaiticheng マイユナイティチェング
บางอย่างเขาวางตามแผง bangyangkauwangtampeng バングヤングカウワングタムペング
บางแห่งตามแผงไม่วาง banggetampengmaiwang バングゲタムペングマイワング
ฉันมีของดีมาบอก chanmikongdimabok チャンミコングディマボク
ไม่หลอกจะบอกจะอ้าง mailokchabokchaang マイロクチャボクチャアング
ของดีอยู่เป็นที่เป็นทาง kongdiyupentipentang コングディユペンティペンタング
ของห้างต้องวางท้าทาย konghangtongwangtatay コングハングトングワングタタイ
ชัวร์ๆอย่ามัวท้อแท้ chua yamuatote チュア ヤムアトテ
เดี๋ยวแก่จะแพ้ง่ายๆ diawkechapegay ディアウケチャペガイ
หนุ่มหล่อก็มีมากหลาย numlokomimaklay ヌムロコミマクライ
พ่อหม้ายดูซิยังมอง pomaydusiyangmong ポマイドゥシヤングモング
ช้าอยู่ทำไมมาไวๆ จะให้แตะต้อง chayutammaimawai chahaitetong チャユタムマイマワイ チャハイテトング
นี่แหละทุเรียนหมอนทอง nileturianmontong ニレツリアンモントング
รับรองทั้งหวานทั้งมัน raprongtangwantangman ラプロングタングワンタングマン
เม็ดตายลูกใหญ่พอดู mettaylukyaipodu メトタイルキャイポドゥ
แต่ละพูเนื้อเป็นปั้นๆ tlepunuapenpan トレプヌアペンパン
เจ้าของรับรองประกัน chaukongraprongprakan チャウコングラプロングプラカン
ไม่หวานมันจะบอกทำไม maiwanmanchaboktammai マイワンマンチャボクタムマイ
ฉันมีของดีจะบอก chanmikongdichabok チャンミコングディチャボク
ภายนอกจับได้คลำได้ paynokchapdaiklamdai パイノクチャプダイクラムダイ
ใครอยากจะกินเนื้อใน kraiyakchakinnuanai クライヤクチャキンヌアナイ
ต้องให้ราคายุติธรรม tonghairakayutitanm トングハイラカユティタンム
มาหมั้นสักล้านสองล้าน mamansaklansonglan ママンサクランソングラン
ซื้อบ้านสิบล้านอย่างต่ำ subansiplanyangtam スバンシプラニャングタム
ของดีไม่มีรอยช้ำ kongdimaiminycham コングディマイミンイチャム
ใครอยากมัดจำก็เชิญมาจอง kraiyakmatchamkochanmachong クライヤクマトチャムコチャンマチョング
อยากมัดจำก็เชิญมาจอง yakmatchamkochanmachong ヤクマトチャムコチャンマチョング
ปราณี prani プラニ
นักร้องอย่างพี่บุญน้อย nakrongyangpibunny ナクロングヤングピブンンイ
มัวร้องเพลงเพลิน muarongplengplan ムアロングプレングプラン
คู่รักเลยเหินลมลอย kurakleyhanlmony クラクレイハンロモンイ
ผีซ้ำด้ามพลอย pisamdampony ピサムダムポンイ
สงสารพี่หน่อยนะกานดา songsanpihnynakanda ソングサンピフンイナカンダ
ันเลย anley アンレイ
ไม่มีอะไรได้ ไง maimiaraidai gai マイミアライダイ ガイ
ผู้ชายอะไรขี้ ลืม puchayaraiki lum プチャヤライキ ルム
ไม่เอาไม่ยอม maiaumaiom マイアウマイオム

Back