Home  >   Top page  >   Thai Page  >   Karaoke Top >  sawramwong

สาวรำวง sawramwong サウラムウォング
แจ๊มพ์ chem チェム
เร่ เข้ามา ที่นี่ re kauma tini レ カウマ ティニ
เข้ามา มากมาก kauma makmak カウマ マクマク
สองมือ ล้วงกระเป๋า songmu lowangkrapau ソングム ロワングクラパウ
สองเท้า ก้าวเข้ามา น่ะ songtau kawkauma na ソングタウ カウカウマ ナ
ง่ายง่าย ไม่ยาก gaygay maiak ガイガイ マイアク
แค่ก้าว เข้ามา เต้น kekaw kauma ten ケカウ カウマ テン
ใครใคร ก็เต้น ได้ kraikrai koten dai クライクライ コテン ダイ
จังหวะ ก็มี มาก changwa komi mak チャングワ コミ マク
ก็มี กัวลา ช่า komi kuala cha コミ クアラ チャ
ก็มี ทั้งรุม บ้า komi tangrum ba コミ タングルム バ
แต่ว่ารอบนี้ tewaropni テワロプニ
ต้องเริ่มต้นด้วยชะชะช่า tongramtondowychachacha トングラムトンドウイチャチャチャ
โอเย โอเย โอเย เอาเลย ooye ooye ooye auley オオイエ オオイエ オオイエ アウレイ
อายุ สิบห้า ayu sipha アユ シプハ
ได้มาเป็นสาว รำวง daimapensaw ramwong ダイマペンサウ ラムウォング
มาใส่ กระโปรง วับๆ แวมๆ masai kraprong wap wem マサイ クラプロング ワプ ウエム
ไฟสลัว มัวเหมือนคืน faislua muamuankun ファイスルア ムアムアンクン
เดือนแรม duanrem ドゥアンレム
อะร้าแอร่มอยู่ araeoromyu アラエオロミュ
บนฟลอร์ เต้นรำ bnoflo tenram ブノフロ テンラム
เราเกิดมา เป็นคน ต้อยต่ำ raukatma penkon tytam ラウカトマ ペンコン トイタム
กระด่าง กระดำ kradang kradam クラダング クラダム
ดั่ง เม็ดดิน เม็ดทราย dang metdin metsay ダング メトディン メトサイ
สาวน้อย ใจกล้า sawny chaikla サウンイ チャイクラ
ได้มาเป็นสาว รำวง daimapensaw ramwong ダイマペンサウ ラムウォング
นั่งตี คิ้วโก่ง nangti kiwkong ナングティ キウコング
รอ บัตรโค้ง จากชาย ro batrkong chakchay ロ バトロコング チャクチャイ
ปาก พูดจา pak putcha パク プトチャ
ขออย่ามา กล้ำกราย kooyama klamkray コオヤマ クラムクライ
นิดเดียว พอได้ nitdiaw podai ニトディアウ ポダイ
อย่ามากไป นะพี่ จ๋า yamakpai napi cha ヤマクパイ ナピ チャ
โปรด มองฉันเป็น prot mongchanpen プロト モングチャンペン
แค่เพียง อาหาร ตา kepiang ahan ta ケピアング アハン タ
เห็นใจ เถิดหนา henchai tatna ヘンチャイ タトナ
คู่ขา เต้นรำวง kuka tenramwong クカ テンラムウォング
มี ผู้เฒ่ากำลังเฝ้า รอ mi puetakamlangfau ro ミ プエタカムラングファウ ロ
ทั้งแม่และพ่อคอย tangmelepoky タングメレポクイ
เฝ้ารอ ใจบุญหนุน ส่ง fauro chaibunnun song ファウロ チャイブンヌン ソング
จึงปล่อยลูกสาวที่ chungponyluksawti チュングポンイルクサウティ
รักมา เป็นสาวรำวง rakma pensawramwong ラクマ ペンサウラムウォング
จึงปล่อยลูกสาวที่ chungponyluksawti チュングポンイルクサウティ
รักมา เป็นสาวรำวง rakma pensawramwong ラクマ ペンサウラムウォング
ก็คง เข้าใจแล้ว ว่า kokong kauchailew wa ココング カウチャイレウ ワ
อีสาว ใจกล้า isaw chaikla イサウ チャイクラ
กระโดดขึ้นบนเว ที kradotkunbonwe ti クラドトクンボンウエ ティ
เร่ เข้ามา ที่นี่ re kauma tini レ カウマ ティニ
เข้ามา มากมาก kauma makmak カウマ マクマク
สองมือ ล้วงกระเป๋า songmu lowangkrapau ソングム ロワングクラパウ
สองเท้า ก้าวเข้ามา น่ะ songtau kawkauma na ソングタウ カウカウマ ナ
ง่ายง่าย ไม่ยาก gaygay maiak ガイガイ マイアク
แค่ก้าว เข้ามา เต้น kekaw kauma ten ケカウ カウマ テン
ใครใคร ก็เต้น ได้ kraikrai koten dai クライクライ コテン ダイ
จังหวะ ก็มี มาก changwa komi mak チャングワ コミ マク
ก็มี กัวลา ช่า komi kuala cha コミ クアラ チャ
ก็มี ทั้งรุม บ้า komi tangrum ba コミ タングルム バ
แต่ว่ารอบนี้ tewaropni テワロプニ
ต้องเริ่มต้นด้วยชะชะช่า tongramtondowychachacha トングラムトンドウイチャチャチャ
โอเย โอเย โอเย เอาเลย ooye ooye ooye auley オオイエ オオイエ オオイエ アウレイ
อายุ สิบห้า ayu sipha アユ シプハ
ได้มาเป็นสาว รำวง daimapensaw ramwong ダイマペンサウ ラムウォング
มาใส่ กระโปรง วับๆ แวมๆ masai kraprong wap wem マサイ クラプロング ワプ ウエム
ไฟสลัว มัวเหมือนคืน faislua muamuankun ファイスルア ムアムアンクン
เดือนแรม duanrem ドゥアンレム
อะร้าแอร่มอยู่ araeoromyu アラエオロミュ
บนฟลอร์ เต้นรำ bnoflo tenram ブノフロ テンラム
เราเกิดมา เป็นคน ต้อยต่ำ raukatma penkon tytam ラウカトマ ペンコン トイタム
กระด่าง กระดำ kradang kradam クラダング クラダム
ดั่ง เม็ดดิน เม็ดทราย dang metdin metsay ダング メトディン メトサイ
สาวน้อย ใจกล้า sawny chaikla サウンイ チャイクラ
ได้มาเป็นสาว รำวง daimapensaw ramwong ダイマペンサウ ラムウォング
นั่งตี คิ้วโก่ง nangti kiwkong ナングティ キウコング
รอ บัตรโค้ง จากชาย ro batrkong chakchay ロ バトロコング チャクチャイ
ปาก พูดจา pak putcha パク プトチャ
ขออย่ามา กล้ำกราย kooyama klamkray コオヤマ クラムクライ
นิดเดียว พอได้ nitdiaw podai ニトディアウ ポダイ
อย่ามากไป นะพี่ จ๋า yamakpai napi cha ヤマクパイ ナピ チャ
โปรด มองฉันเป็น prot mongchanpen プロト モングチャンペン
แค่เพียง อาหาร ตา kepiang ahan ta ケピアング アハン タ
เห็นใจ เถิดหนา henchai tatna ヘンチャイ タトナ
คู่ขา เต้นรำวง kuka tenramwong クカ テンラムウォング
มี ผู้เฒ่ากำลังเฝ้า รอ mi puetakamlangfau ro ミ プエタカムラングファウ ロ
ทั้งแม่และพ่อคอย tangmelepoky タングメレポクイ
เฝ้ารอ ใจบุญหนุน ส่ง fauro chaibunnun song ファウロ チャイブンヌン ソング
จึงปล่อยลูกสาวที่ chungponyluksawti チュングポンイルクサウティ
รักมา เป็นสาวรำวง rakma pensawramwong ラクマ ペンサウラムウォング
จึงปล่อยลูกสาวที่ chungponyluksawti チュングポンイルクサウティ
รักมา เป็นสาวรำวง rakma pensawramwong ラクマ ペンサウラムウォング
ก็คง เข้าใจแล้ว ว่า kokong kauchailew wa ココング カウチャイレウ ワ
อีสาว ใจกล้า isaw chaikla イサウ チャイクラ
กระโดดขึ้นบนเว ที kradotkunbonwe ti クラドトクンボンウエ ティ
เร่ เข้ามา ที่นี่ re kauma tini レ カウマ ティニ
เข้ามา มากมาก kauma makmak カウマ マクマク
เข้ามา มากมาก kauma makmak カウマ マクマク

Back