Home  >   Top page  >   Thai Page  >   Karaoke Top >  tammaipenkonbepni

ทำไมเป็นคนแบบนี้ tammaipenkonbepni タムマイペンコンベプニ
นิโคล เทริโอ : : Key G nikol terioo : : key g ニコン テリオオ : : ケイ グ
โกรธตัวเอง ว่าตัวเอง krottuaeng watuaeng クロトツアエング ワツアエング
เห็นไหม ที่เราใส่ใจเขา henmai tirausaichaikau ヘンマイ ティラウサイチャイカウ
สิ่งดีดี จากมือของเรา singdidi chakmukongrau シングディディ チャクムコングラウ
ให้เขา แล้วเขาอยากได้ไหม haikau lewkauyakdaimai ハイカウ レウカウヤクダイマイ
ไม่หลับไม่นอน ไม่สนตัวเอง mailapmainon maisontuaeng マイラプマイノン マイソンツアエング
แล้วเขาจะรู้อะไร lewkaucharuarai レウカウチャルアライ
ก็รู้อยู่แล้ว ว่าเขาไม่สนใจ koruyulew wakaumaisonchai コルユレウ ワカウマイソンチャイ
เรื่องดีดี ให้ไปไม่เคยฝัน ruangdidi haipaimaikeyfan ルアングディディ ハイパイマイケイファン
เขาไปเดิน หัวเราะกับคนอื่น kaupaidan huarokapknoun カウパイダン フアロカプクノウン
เราคนเดียวต้องนอนร้องไห้ raukondiawtongnonronghai ラウコンディアウトングノンロングハイ
ทำไมเป็นคนแบบนี้ tammaipenkonbepni タムマイペンコンベプニ
ทำไมยังทำแบบนี้ tammaiangtambepni タムマイアングタムベプニ
ใจเราเหลือแค่นี้ chairauluakeni チャイラウルアケニ
ให้เขาไปทำไม haikaupaitammai ハイカウパイタムマイ
ใจเรามีเพียงเท่านี้ chairaumipiangtauni チャイラウミピアングタウニ
ดูแลใครคงไม่ไหว dulekraikongmaiwai ドゥレクライコングマイワイ
เก็บเถอะเก็บมันไว้ keptaaakepmanwai ケプタアアケプマンワイ
เช็ดน้ำตาให้ตัวเอง chetnamtahaituaeng チェトナムタハイツアエング
เก็บมานาน นิ่งมานาน kepmanan ningmanan ケプマナン ニングマナン
ครั้งนี้เหมือนคนได้เรียนรู้ krangnimuankondairianru クラングニムアンコンダイリアンル
แต่ทำไมต้องคอยเฝ้าดู tetammaitongkyfaudu テタムマイトングクイファウドゥ
ต้องขอให้เขาสุขสบาย tongkohaikausuksabai トングコハイカウスクサバイ
เมื่อไหร่มาเจอ เมื่อเขาซึมๆ muaraimachaa muakausum ムアライマチャア ムアカウスム
แล้วเหมือน หัวใจสลาย lewmuan huachaislay レウムアン フアチャイスライ
ต้องร้อนต้องหนาว tongrontongnaw トングロントングナウ
จนเขาไม่เป็นไร chonkaumaipenrai チョンカウマイペンライ
เรื่องดีดี ให้ไปไม่เคยฝัน ruangdidi haipaimaikeyfan ルアングディディ ハイパイマイケイファン
เขาไปเดิน หัวเราะกับคนอื่น kaupaidan huarokapknoun カウパイダン フアロカプクノウン
เราคนเดียวต้องนอนร้องไห้ raukondiawtongnonronghai ラウコンディアウトングノンロングハイ
ทำไมเป็นคนแบบนี้ tammaipenkonbepni タムマイペンコンベプニ
ทำไมยังทำแบบนี้ tammaiangtambepni タムマイアングタムベプニ
ใจเราเหลือแค่นี้ chairauluakeni チャイラウルアケニ
ให้เขาไปทำไม haikaupaitammai ハイカウパイタムマイ
ใจเรามีเพียงเท่านี้ chairaumipiangtauni チャイラウミピアングタウニ
ดูแลใครคงไม่ไหว dulekraikongmaiwai ドゥレクライコングマイワイ
เก็บเถอะเก็บมันไว้ keptaaakepmanwai ケプタアアケプマンワイ
เช็ดน้ำตาให้ตัวเอง chetnamtahaituaeng チェトナムタハイツアエング
มี คนหนึ่งคน ที่เข้าใจ mi konnunkon tikauchai ミ コンヌンコン ティカウチャイ
ในกระจก ตรงหน้านั้นไง naikratk tonngnanangai ナイクラトク トンングナナングアイ
ไม่มี ใครอีกแล้ว maimi kraiiklew マイミ クライイクレウ
ทำไมเป็นคนแบบนี้ tammaipenkonbepni タムマイペンコンベプニ
ทำไมยังทำแบบนี้ tammaiangtambepni タムマイアングタムベプニ
ใจเราเหลือแค่นี้ chairauluakeni チャイラウルアケニ
ให้เขาไปทำไม haikaupaitammai ハイカウパイタムマイ
ใจเรามีเพียงเท่านี้ chairaumipiangtauni チャイラウミピアングタウニ
ดูแลใครคงไม่ไหว dulekraikongmaiwai ドゥレクライコングマイワイ
เก็บเถอะเก็บมันไว้ keptaaakepmanwai ケプタアアケプマンワイ
เช็ดน้ำตาให้ตัวเอง chetnamtahaituaeng チェトナムタハイツアエング
ทำไมเป็นคนแบบนี้ tammaipenkonbepni タムマイペンコンベプニ
ทำไมยังทำแบบนี้ tammaiangtambepni タムマイアングタムベプニ
ใจเราเหลือแค่นี้ chairauluakeni チャイラウルアケニ
ให้เขาไปทำไม haikaupaitammai ハイカウパイタムマイ
ใจเรามีเพียงเท่านี้ chairaumipiangtauni チャイラウミピアングタウニ
ดูแลใครคงไม่ไหว dulekraikongmaiwai ドゥレクライコングマイワイ
เก็บเถอะเก็บมันไว้ keptaaakepmanwai ケプタアアケプマンワイ
เช็ดน้ำตาให้ตัวเอง chetnamtahaituaeng チェトナムタハイツアエング
ทำไมเป็นคนแบบนี้ tammaipenkonbepni タムマイペンコンベプニ
ทำไมยังทำแบบนี้ tammaiangtambepni タムマイアングタムベプニ
ใจเราเหลือแค่นี้ chairauluakeni チャイラウルアケニ
ให้เขาไปทำไม haikaupaitammai ハイカウパイタムマイ
ใจเรามีเพียงเท่านี้ chairaumipiangtauni チャイラウミピアングタウニ
ดูแลใครคงไม่ไหว dulekraikongmaiwai ドゥレクライコングマイワイ
เก็บเถอะเก็บมันไว้ keptaaakepmanwai ケプタアアケプマンワイ

Back